Production Designer

DIRECTED BY: Patricia Font & Kiko Ruiz Claverol.

BRUTAL MEDIA – TELEVISIÓ DE CATALUNYA (TV3)